Tabel Jumlah Penduduk Menurut Wajib KTP Semester 2 Tahun 2021

KODE WILAYAH KECAMATAN WAJIB KTP REKAM KTP SUDAH TERBIT KTP
Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan
130601 TANJUNG MUTIARA 12.058 11.512 0 0 17.235 16.220
130602 LUBUK BASUNG 29.801 29.790 0 0 41.483 40.677
130603 TANJUNG RAYA 13.692 13.772 0 0 18.842 18.719
130604 MATUR 7.343 7.476 0 0 9.781 9.793
130605 IV KOTO 9.764 10.001 0 0 13.179 13.222
130606 BANUHAMPU 13.800 14.319 0 0 19.163 19.144
130607 AMPEK ANGKEK 16.275 16.770 0 0 22.438 22.389
130608 BASO 13.453 14.003 0 0 18.514 18.661
130609 TILATANG KAMANG 5.739 5.579 0 0 7.879 7.576
130610 PALUPUH 5.739 5.579 0 0 7.879 7.576
130611 PALEMBAYAN 12.778 12.342 0 0 17.958 17.225
130612 SUNGAI PUA 9.832 9.803 0 0 13.837 13.325
130613 AMPEK NAGARI 10.743 10.114 0 0 15.555 14.651
130614 CANDUNG 9.444 9.672 0 0 12.772 12.842
130615 KAMANG MAGEK 8.408 8.716 0 0 11.219 11.242
130616 MALALAK 4.022 4.074 0 0 5.355 5.381

Grafik Penduduk Menurut Data Wajib KTP Semester 2 Tahun 2021